ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περιγραφή

Οι δημόσιες σχέσεις, η φήμη και η θετική εικόνα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα αλλά και τη συνέχιση της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Μέσα από την ανάπτυξη, διατήρηση και επέκταση των καλών σχέσεων και επαφών μιας επιχείρησης με όλα εκείνα τα μέρη που επηρεάζουν τη λειτουργία της, στόχος είναι η δημιουργία θετικών εντυπώσεων, αλλά και ο περιορισμός των συνεπειών από αρνητικά γεγονότα. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν όλες εκείνες οι δημόσιες σχέσεις, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, ώστε η δημόσια εικόνα της επιχείρησης να συμβάλει θετικά στο χτίσιμο του brand, να ενισχύει την εμπιστοσύνη με τους καταναλωτές και τελικά να αυξάνει τις πωλήσεις. Δημιουργώντας θετικές ειδήσεις ή γενονότα με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως είναι μια χορηγία ή το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος, με τις κατάλληλες ενέργειες δημοσίων σχέσεων και με την προβολή από αξιόπιστα, τοπικά ή και μεγάλης εμβέλειας Μέσα Επικοινωνίας, μπορεί να αποκτήσει η επιχείρηση ευρύτερη δημοσιότητα με πολλαπλά οφέλη για τη φήμη και την απήχησή της.

Έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία μεγάλο αριθμό events και εκδηλώσεων, ενεργειών δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων με τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς οργανισμούς της χώρας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε ή να ενισχύσετε τη θετική εικόνα που έχουν για εσάς τα κοινά που σας ενδιαφέρουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ Δ.Σ.
  • ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Μ.Μ.Ε.
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook και βρείτε ενδιαφέρουσες λύσεις και προτάσεις για την επιχείρησή σας.