ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

1
ΜΕΛΕΤΗ & ΕΡΕΥΝΑ​

Διοργανώνουμε συναντήσεις κι επαφές μαζί σας για να κατανοήσουμε τους στόχους και τις ανάγκες σας.​

2
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάζουμε τις κατάλληλες στρατηγικές, σύμφωνα με τους στόχους, το budget και το χρονοδιάγραμμα σας.​

3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Υλοποιούμε ενέργειες, εφαρμόζοντας την κατάλληλη δημιουργική προσέγγιση.​

4
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Παρακολουθούμε κάθε στάδιο της καμπάνιας και διαχειριζόμαστε τυχόν προβλήματα.​

5
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρεμβαίνουμε στην πορεία της καμπάνιας για τυχόν βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας παρατηρήσεις ή τα μετρήσιμα αποτελέσματα.​

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook και βρείτε ενδιαφέρουσες λύσεις και προτάσεις για την επιχείρησή σας.